این شهرستان شامل دو بخش است به نامهای بخش مرکزی و بخش آسارا.


 

آدرس بنیاد مسکن شهرستان کرج: انتهای خ دانشکده کشاورزی- روبروی درب شمالی دانشکده- پلاک 22

کد پستی: 3158833438

شماره تماس: 32225354

شماره فکس:32225354