شرایط و مدارک لازم جهت وام - شهرهای زیر 25 هزار نفر

مدارک مورد نیاز جهت درخواست وام : داشتن نقشه و پروانه ساختمانی + مدارک شناسایی

 نکته: کارمزد وام های پرداخت شده برای ساخت واحد های انفرادی و مجموعه سازی به ترتیب ۵ و ۴ درصد در نظر گرفته می‌شود.