​​​​​

 عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

​اهم فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

طرح تامین مسکن محرومان – اجرای طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی – بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی – تهیه و اجرای طرح هادی روستایی – صدور اسناد مالکیت روستایی و شهری( شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت) – اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت


نتایج فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

افزایش سطح توسعه و عمران روستاها – ساماندهی نظام مالکیت اراضی واقع در بافت مسکونی روستاها -  بهبود روند جذب تسهیلات احداث و تعمیرات مسکن روستایی -  ارتقا بخشی کیفی ساخت و سازها در روستا – بهره مندی بیشتر و آسوده تر روستائیان از خدمات فنی و مهندسی – جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها –سیاست گذاری در خصوص نظم بخشیدن به ساخت و سازهای روستایی از طریق تهیه طرح های هادی- ارائه امکانات  در روستاها بصورت عادلانه و...

 

فعالیت های بنیاد مسکن در قالب شرح وظایف حوزه های کاری مختلف با تقسیم بندی ذیل به انجام میرسد:

پشتیبانی –عمران روستایی –بازسازی و مسکن روستایی –مسکن شهری – انجمن خیرین مسکن ساز – شرکت های تابعه

اهم فعالیت های عمران روستایی:

تهیه و اجرای طرح هادی روستایی – صدور اسناد مالکیت املاک روستایی و شهری (شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت) – ارائه خدمات فنی صدور پروانه ساختمان روستایی –طرح بهسازی بافت با ارزش روستایی –تملک و واگذاری زمین روستایی –طرح تعیین محدوده روستا و طرح بهسازی روستاهای نمونه-طرح روستای هدف گردشگری -

اهم فعالیت های حوزه بازسازی و مسکن روستایی:

طرح ویژه بهسازی  و نوسازی مسکن روستایی – طرح جامع مسکن روستایی – بازسازی واحدهای مسکن روستایی آسیب دیده از سوانح طبیعی – طرح نظام فنی روستایی و دفاتر روستایی – تسهیلات قرض الحسنه تعمیرات و احداث حمام در مسکن روستایی

اهم فعالیت های مسکن شهری:

مسئولیت برنامه ریزی، تامین زمین و انجام مطالعه ها و تهیه طرح های لازم برای احداث پروژه های مسکن برای افراد کم درآمد – ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت – طراحی و ساخت ساختمان های اداری و رفاهی

 

حوزه عمران روستایی

تهیه و بازنگری طرح هادی روستایی : از ابتدا تا کنون تعداد 539 طرح هادی روستایی تهیه  و 145 طرح بازنگری شده است. سال 94 تعداد 24 روستا بازنگری طرح هادی روستایی و منظومه  روستایی با اعتبار  120 میلیون تومان  در حال  انجام می باشد.در دولت یازدهم تعداد 147 طرح هادی تهیه و بازنگری(62 تهیه و85 بازنگری)با اعتبار 3میلیارد و 363 میلیون تومان انجام شده است .

اجرای طرح هادی روستایی: از ابتدا تا کنون در 308 روستای استان با اعتبار مصوب 78 ميليارد تومان    و تخصیص 54 میلیارد تومان طرح هادی اجرا شده است.در سال 94 نیز طرح هادی  در 163 روستا  با اعتبار14.5 مليارد تومان مصوب و 6 میلیارد و200میلیون تومان تخصیص اجرا و یا در حال اجرا می باشد. در دولت یازدهم در 188 روستا با اعتبار 36 میلیارد و 200میلیون تومان مصوب و 18 میلیارد تومان تخصیص طرح هادی اجرا شده است

 

واگذاری: از ابتدا تا کنون 8224 قطعه زمین به واجدین شرایط واگذاری شده است . که از این تعداد 248 قطعه در سال 94 واگذار گردیده است. در دولت یازدهم 562قطعه زمین واگذار گردیده است.

 

صدور اسناد مالکیت: از ابتدا تا کنون 64495 جلد سند در روستاها و شهرها صادر گردیده است که از این تعداد    4145 جلد در سال 94 صادر گردیده .در دولت یازدهم 11778 جلد سند روستایی و شهری صادر گردیده است.

 

اخذ اسناد اراضی تملکی: از ابتدا تا کنون اسناد 179 هکتار از اراضی تملکی اخذ گردیده است که از این تعداد اسناد 148 هکتار در سال 94 اخذ گردیده است.که این مهم در دولت یازدهم تحقق یافته است.

 

قیر رایگان: دولت در سال 94به میزان 5019تن قير رايگان در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قرارداد که با این میزان قیر در 36 روستا با حجم202242 مترمربع آسفالت اجرا گردید. در سال 95 نیز آسفالت 40 روستا با میزان 6000 تن قیر با حجم 362325 پیش بینی شده که تا کنون در 20 روستا با 2600 تن قیر حجم 185000 متر مربع آسفالت انجام شده است.

 

حوزه بازسازی و مسکن روستایی:

تسهیلات:  از ابتدا تا کنون تعداد 79699 فقره تسهیلات بازسازی و نوسازی و مسکن و حمام روستایی با اعتبار 431میلیارد و 468 میلیون تومان ارائه گردیده که از این تعداد 6253 فقره با اعتبار 431میلیارد و 438 میلیون تومان در سال 94 ارائه شده است.که در دولت یازدهم 11684 فقره تسهیلات مذکور با اعتبار 164 میلیارد و 221 میلیون تومان ارائه گردیده است.

بلاعوض: از ابتدا تا کنون به 10183 خانوار مناطق آسیب دیده کمک بلاعوض با اعتبار 17 میلیارد و 330 میلیون تومان  پرداخت شده است که از این تعداد 2724 فقره کمک بلا عوض با اعتبار 5میلیارد و 450 میلیون تومان در سال 94 ارائه شده است .در دولت یازدهم کمک بلاعوض به 2866 خانوار با اعتبار 5 میلیارد و 731 میلیون تومان ارائه گردیده است.

 شهرک ها:از ابتدا تا کنون تعداد 55 شهرک با اعتبار 2میلیارد و 232 میلیون تومان احداث گردیده است .

جابجایی: از ابتدا تا کنون تعداد 85 روستای در معرض خطر استان جابجا گردیده است

آموزش: از ابتدا تا کنون تعداد 604 نفر ناظرین فنی روستایی و 125 نفر معماران و کارگران ساختمان روستایی آموزش داده شده اند.

 

  مسکن شهری:

آماده سازی منظریه: از ابتدا تاکنون 75 هکتار از اراضی منظریه شهرکرد توسط بنياد مسكن آماده سازی شده اند که 2 هکتار آن در سال 94 آماده سازی شده است.در دولت یازدهم 42 هکتار از اراضی منظریه آماده سازی شده است.

مسکن مهر: ازابتدا تا کنون طرح مسکن مهر برای 8261 واحد مسکونی با اعتبار 142 میلیارد و 620 میلیون تومان اجرا گردیده است که از این تعداد 1160 واحد با اعتبار 19 میلیارد و 200 میلیون تومان در سال 94 اجرا شده است.در دولت یازدهم طرح مسکن مهر برای 4139 واحد با اعتبار 59 میلیارد و 380 میلیون تومان اجرا گردیده است.

 مسکن شهری:از ابتدا تا کنون 1340 واحد مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد جامعه با اعتبار 21 میلیارد و 640 میلیون تومان ساخته شده است. در سال 94 ساخت 159 واحد مسكوني با اعتبار 4 ميليارد و 770میلیون تومان شروع شده است.در دولت یازدهم تعداد 412 واحد مسکن ارزان قیمت با اعتبار 12 میلیارد و 360 میلیون تومان احداث گردیده است.

انجمن خیرین مسکن ساز: از زمان تشکیل تا کنون احداث 102 واحد مسکونی در منظریه شهرکرد (تکمیل-آماده واگذاری)، احداث 30واحد مسکونی درالهیه بروجن.(تکمیل-آماده واگذاری)، احداث 32واحدمسکونی در شهرفارسان(مرحله انتخاب پیمانکارجهت تکمیل پروژه)، تشکیل جلسات متعددجهت تعریف پروژه های جدید.، پیش بینی جهت شروع25واحد فاز دوم بروجن و پیگیری جهت تامین زمین تسهیلات واجرای عملیات ساخت وساز برای54واحد مسکونی خانواده های دارای دومعلول در سطح استان.

 ​