حوزه معاونت مسکن شهری

تعریف و تبیین اهداف کلی مسکن شهری

یکی از مهمترین اهداف و رسالت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در21 فروردین ماه سال 1358 تشکیل شده است.تأمین مسکن محرومان و اقشارکم درآمد اعم از روستایی و شهری ازطریق تولید واحداث واحدهای مسکونی با فراهم نمودن مشارکت و همکاری مردم، خیرین یا اخذ تسهیلات بانکی می باشد. به موجب آن معاونت مسکن شهری که یکی از حوزه های مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می باشد با مطالعه و شناسایی مناطق مناسب برای احداث مجتمع های مسکونی و تولید انبوه درشهرهای مختلف استان در قالب مسکن محرومین ، مصوبات سفر رهبری و ریاست جمهوری اقدام به تامین زمین، طراحی، تامین منابع مالی، اجرا، نظارت کمی و کیفی بر اجرا و واگذاری درآن مناطق کرده است

 

 اهم فعالیتها وبرنامه های حوزه مسکن شهری در بخش های مختلف

الف) گروه دفترفنی و برنامه ریزی شهری و حساب 100امام (ره)

 • انجام تحقیقات و مطالعات نیازسنجی و امکان سنجی مسکن در شهرها و اولویت بندی آنها
 • انجام مطالعات توجیه اقتصادی طرح ها و تصویب آن در دفتر مرکزی
 • تعیین نوع مسکن و مصالح متناسب با شرایط محیطی و اقلیمی استان
 • طراحی فاز صفر ، یک و فاز 2 به همراه تصویب آن در دفتر مرکزی
 • همکاری و مشارکت با مشاوران در تهیه طرح ها
 • همکاری در تهیه و تایید و تصویب طرح های مسکن مهر
 • شناسایی و تایید مشاوران و پیمانکاران و متخصصان مورد نیاز با مدنظر قراردادن کیفیت فنی کارهای اجرایی

 

ب) گروه نظارت و ارزیابی مسكن شهری

 • آگاهی از روند اجرایی طرح ها بوسیله نظارت مستمر
 • اعمال نظارت و کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردها ، ضوابط و مطلوبیت تحقق آنها
 • نظارت بر فعالیت های اجرایی پیمانکاران و دریافت گزارشات دوره ای و موردی از سرناظر پروژه
 • بررسی صورت وضعیت پیمانکاران، کیفیت و کمیت کارانجام شده توسط پیمانکاران
 • مقایسه عملکرد اجرایی با برنامه های مصوب و استخراج میزان و علت مغایرت ها
 • اطلاع و آگاهی از روش های جدید برای نظارت صحیح و منطقی بر پایه اصول منطقی برای کسب هر چه بهتر اطلاعات واقعی
 • نظارت عالیه بر روند ساخت و ساز پروژه های مسکن مهر